SUPER FOX NUTRITION zet zich in voor transparantie, privacy en gegevensbeveiliging van haar klanten gedurende het hele interactieproces met onze website, app en fysieke winkels. Om beter te begrijpen welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken, opslaan of verwijderen, leggen we hieronder onze Privacy Policy uit.

De klantgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor het leveringsproces, voor facturering of deelname aan promoties aangevraagd door de klanten. De persoonlijke gegevens zijn essentieel om de bestelling veilig bij u thuis te laten bezorgen, volgens de vastgestelde levertijd.

Om onze Privacy Policy beter te begrijpen, geven we hieronder een samenvatting:

Verwerkingsverantwoordelijke: SUPER FOX NUTRITION

Rol van SUPER FOX NUTRITION in de gegevensverwerking: Overwegend verwerkingsverantwoordelijke

Type persoonlijke informatie verzameld: SUPER FOX NUTRITION verzamelt de informatie die de klant verstrekt bij het registreren en het aanmaken van een account op "Mijn Account", op onze website en app, en/of bij het doen van aankopen of het ruilen van producten in fysieke winkels.

Met welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 • Om de aangeschafte producten of diensten te leveren;
 • U op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • Samen te werken met partners voor de levering of beschikbaarstelling van diensten;
 • Ruilingen uit te voeren;
 • Communicatie over diensten te verzenden en de klant een betere ervaring te bieden, zodat SUPER FOX NUTRITION nog relevanter wordt in het dagelijks leven van de klant.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft de klant het recht om op elk moment bij SUPER FOX NUTRITION, via een formele aanvraag, informatie op te vragen met betrekking tot de verwerkte gegevens.

Om ervoor te zorgen dat het begrip van het Privacybeleid duidelijk is, is het essentieel om enkele belangrijke begrippen te verduidelijken:

 • Klant: elke natuurlijke persoon die producten of diensten aanschaft in fysieke winkels, op de website en in de app;
 • Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een persoon die deze identificeert of die, in combinatie met andere verwerkte informatie, een individu identificeert. Ook elke informatie waarmee het mogelijk is een persoon te identificeren of contact met hem op te nemen;
 • Gegevensverwerking: het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken, toegang verkrijgen, reproduceren, verzenden, verspreiden, verwerken, archiveren, opslaan, elimineren, evalueren of controleren van informatie, communicatie, overdracht, verspreiding of extractie van gegevens van natuurlijke personen;
 • Gegevenseigenaar: elke natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door SUPER FOX NUTRITION;
 • Doel: wat we willen bereiken met de verwerking van persoonlijke gegevens;
 • Noodzaak: de verwerking van persoonlijke gegevens moet beperkt blijven tot het strikte minimum voor het beoogde doel. Met andere woorden, het moet relevant, proportioneel en niet overdreven zijn;
 • Toestemming: een duidelijke en ondubbelzinnige toestemming die de eigenaar geeft voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met een vooraf bepaald doel. Na het geven van toestemming kunt u deze op elk moment intrekken. Het intrekken heeft geen invloed op eerder uitgevoerde verwerkingen.
 1. Aan wie is dit privacybeleid van toepassing? Dit is van toepassing op alle klanten van SUPER FOX NUTRITION, inclusief de website, app en fysieke winkels, die op enigerlei wijze door ons verwerkte persoonlijke gegevens hebben.

 2. Welk type persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken we? SUPER FOX NUTRITION verzamelt en bewaart de volgende soorten informatie:

 • Informatie die u ons verstrekt: SUPER FOX NUTRITION verzamelt informatie die de klant op verschillende manieren verstrekt, zoals wanneer u uw BSN opgeeft voor facturering; een product ruilt; een van de diensten aanschaft die in de fysieke winkels, website of app worden aangeboden; een account aanmaakt en gegevens verstrekt in "Mijn Account"; een bestelling plaatst op onze website of app; een product dat u online heeft gekocht ophaalt in de fysieke winkels; deelneemt aan de maandelijkse loterij; wanneer u in contact komt met de klantenservice; wanneer u deelneemt aan onderzoeken of marketingpromoties, enz. Onder de gevraagde informatie kunnen vallen: volledige naam, e-mail, BSN, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummers en creditcardnummer.

 • Automatisch verzamelde informatie door SUPER FOX NUTRITION: we verzamelen en slaan bepaalde informatie op telkens wanneer de klant met ons in interactie treedt. Bijvoorbeeld, we gebruiken cookies en verkrijgen informatie wanneer uw browser onze website bezoekt; wanneer u op advertenties klikt, e-mails van partners en andere inhoud die door ons op andere sites wordt geleverd.

 • Informatie verzameld door het mobiele apparaat: wanneer de klant onze app downloadt of gebruikt, kunnen we gegevens ontvangen over de locatie en het mobiele apparaat. We kunnen deze informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en meer. De meeste mobiele apparaten bieden de mogelijkheid om locatieservices uit te schakelen.

 • Informatie verzameld uit andere bronnen:

openbare bronnen (bijvoorbeeld demografische gegevens); kredietbureaus of -instanties (bijvoorbeeld creditrapporten/cheques); gegevensleveranciers (bijvoorbeeld demografische gegevens met betrekking tot online advertenties en op basis van de interesses van de klant).

 1. Waarom vragen we om uw persoonlijke gegevens? De gegevens zijn nodig voor:

het leveren van de gekochte producten of gecontracteerde dienst; het optimaliseren van uw interactie met ons; het waarborgen van de veiligheid van de website, app en de verwerkte gegevens; de klant informeren over aanbiedingen en het promoten van onze diensten; het nakomen van wettelijke verplichtingen; administratieve en managementdoeleinden. Het verstrekken van gegevens maakt het mogelijk:

het leveren van de gekochte producten of diensten; het uitvoeren van het proces voor het ruilen of retourneren van producten, binnen de termijn die is vastgesteld door de CDC (Consumentenbeschermingscode); het verzenden van updates over de status van de bestelling en servicecommunicatie; samenwerken met partners voor de levering of beschikbaarstelling van diensten; diensten te verlenen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant; de koopervaring van klanten bij SUPER FOX NUTRITION te verbeteren; analyses en marktonderzoeken uit te voeren; de klant op de hoogte te houden van de producten en diensten die we aanbieden; gerichte online advertenties uit te voeren; activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken die in strijd zijn met onze gedragscode of die verboden of onwettig zijn; onze website, producten en diensten te verbeteren. SUPER FOX NUTRITION maakt gebruik van wettelijke grondslagen, die kunnen variëren afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling, om de persoonlijke gegevens van klanten te verwerken. De bewaartermijn kan veranderen afhankelijk van de van toepassing zijnde wettelijke basis en het doel.

3.1 Marketingdiensten

Marketingdiensten worden aangeboden via gratis communicatie over aanbiedingen, diensten en producten die gericht zijn op de klant, gerelateerd aan zijn profiel op de website en zijn aankopen. Deze dienst omvat e-mails, sms-berichten en WhatsApp. Het is vermeldenswaard dat de klant de service op elk moment kan annuleren door toegang te krijgen tot "Mijn Account".

 1. Met wie delen we uw gegevens? De verzamelde informatie wordt alleen gedeeld wanneer dat nodig is: (i) voor de juiste levering van diensten in samenwerking met partnerbedrijven; (ii) bescherming in geval van geschillen; (iii) op basis van een gerechtelijke beslissing of een verzoek van bevoegde autoriteit; (iv) met bedrijven die technologische en operationele infrastructuur leveren, zoals betalingsintermediairs en informatieopslagdienstverleners.

 2. Internationale gegevensoverdracht Omdat internet een wereldwijd platform is, kunnen bepaalde diensten die SUPER FOX NUTRITION aanbiedt, vereisen dat uw gegevens naar andere landen worden overgedragen.

In deze gevallen worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) en andere beschermingswetten. We nemen beveiligingsmaatregelen volgens onze beleidsregels en hanteren standaardclausules in contracten met leveranciers en dienstverleners.

Door onze website te gebruiken, onze app te gebruiken, aankopen te doen in onze fysieke winkels en/of met ons te communiceren, stemt u in met de verwerking van uw informatie, inclusief de internationale overdracht van gegevens indien nodig. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle verzamelde informatie veilig wordt behandeld, in overeenstemming met de normen voor gegevensbescherming en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 1. Hoelang bewaren we persoonlijke informatie? We bewaren de informatie van klanten in overeenstemming met de verjaringstermijnen van het Braziliaanse recht.

  1. Wat zijn de rechten van de betrokkene? Vanaf het begin van de LGPD heeft de betrokkene het recht om te allen tijde, door middel van een formele aanvraag, informatie te verkrijgen van SUPER FOX NUTRITION met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.

  SUPER FOX NUTRITION heeft 15 dagen de tijd om te reageren op verzoeken van betrokkenen. De verzoeken worden beoordeeld zoals voorzien in de geldende wetgeving en, om wettelijke redenen, kunnen sommige verzoeken niet worden ingewilligd.

  De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen volgens de tekst van de LGPD, door middel van:

  I – bevestiging van het bestaan van verwerking; II – toegang tot de gegevens; III – correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens; IV – anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige, overmatige of in strijd met deze wet behandelde gegevens; V – gegevensoverdraagbaarheid naar een andere dienstverlener of productleverancier, op basis van een uitdrukkelijk verzoek en in overeenstemming met de regelgeving van de nationale autoriteit, met inachtneming van handels- en industriële geheimen; VI – verwijdering van persoonsgegevens die met toestemming van de betrokkene zijn verwerkt; VII – informatie over de publieke en private entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke gegevens heeft gedeeld; VIII – informatie over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van weigering; IX – intrekking van de toestemming.

  1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? U kunt uw rechten uitoefenen door naar de "Privacy"-sectie te gaan, te vinden onder "Mijn Account" op de website www.superfoxnutrition.com.

  Daarnaast kunt u contact opnemen via e-mail info@superfoxnutrition.com.